Napjaink

Az 1989/1990-es tanévtől a megszűnt az összevont alsó tagozatos iskola is Lullán, így „a faluban csak a harangszó marad”.
1990-ben bevezetésre kerül a vezetékes ivóviz  a  Kossuth,   1995-ben a Dózsa György,  1997-ben pedig a Petőfi utcában.

1990-ben megalakult a községi önkormányzat. Lulla község a tabi körjegyzőséghez tartozik. 1992-ben a község kuratóriumot hozott létre az I. és II. világháború hősi halált halt lullai lakosok emlékművének felállítására. Az építkezés jelentős részét társadalmi munkában bonyolította le a falu. 1992. október 31-én került sor az emlékmű felavatására, mely a megyében körülbelül a harmadik volt.

A 90-es évek elején meghonosodott a faluban több tradíció. Ezek közül kiemelkedik az évente megrendezésre kerülő falunap és idősek napja. 1996-ban a Kossuth utcában beton járda készült. 1997-ben a gazdakör a falu színeiben 60 fővel vett részt a Magyar Televízió Tipp-Hopp című vetélkedő műsorában, amit megnyert és a jutalmul kapott 250 000 forintot a község Lulla története című könyv kiadására költött.

Az 1998-as év több szempontból is fordulópont volt Lulla életében. A község önállóvá válásának 50. évfordulóját ünnepelte meg augusztus 20-án összekötve a Lulláról elszármazottak találkozójával. A község 50 éves függetlenségének emlékére és írásos emlékekben való említésének 770 éves évfordulójának tiszteletére kopjafát avatott a két falurész közötti úgynevezett Rétaljban.
                                         
1998/1999-ben bevezetésre került a községben a vezetékes gáz
2002- ben  a ravatalozó felújításra került. Ugyancsak 2002 eseménye volt a helytörténeti gyűjtemény megnyitása, melynek ekkor még a volt iskola egyik tanterme  adott otthont.
2005- ben  megalakult a Lulla Baráti Kör, amelyet a Lulláról elszármazottak hoztak létre, de tagjai között vannak helyben lakók is.                        
2006-ban a helytörténeti gyűjtemény bővült, a tanítói lakásból kialakított termekkel, valamint egy új építésű fa épülettel.

A Lulla-Balatonendréd összekötő út megépítésével a zsákfalu jellege megszűnne a községnek és ezzel együtt megteremtődne a lehetősége annak,hogy ne csak Tab irányába lehessen munkahelyben gondolkodni,valamint a falusi turizmus is egy lehetőség lenne,továbbá a fiataloknak is vonzó lehetőség kínálkozna a letelepedésre,ezzel egyidőben megszűnne a település elöregedése és fogyása.

2012.12.12-én /10 h/ Völner Pál a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára a nemzeti színű szalag átvágásával a Lulla-Balatonendréd összekötő utat életre indítota. Településünkön a harangok adtak elöször hírt arról,hogy megindult a forgalom, a régi álom valóra vált, az eddigi zsáktelepülésünk bekapcsolódott az ország vérkeringésébe.

Az új út neve:  Tab Zamárdi összekötő út.

Köszönettel tartozunk minden kicsi és nagy segítő-építő Embertársunknak, akik hozzájárultak ahhoz,hogy e nagy jelentőségű beruházás megvalósult.

www.lulla.hu